מנשה – “נשים שהלכו רחוק” – טיול תאטרון ייחודי בעקבות נשים בגליל

טלי שלום,

זכיתי להשתתף בטיול הנ”ל בהדרכתך ובהמחשתך.

ברצוני להודות לך ולהוסיף את הדברים הבאים:

מאז ומתמיד הערצתי את אנשי העלייה השנייה והתחנכתי על פועלם. לצערי ידעתי שהדור הנוכחי איו מכיר ואינו שותף לי בתחושה זו. כמחנך ותיק (קצין חינוך ראשי בצה”ל ולאחר מכן גם במשטרת ישראל) עסקתי רבות ביחד עם עוזרי בשאלה: כיצד להמחיש לחיילים ולשוטרים את התקופה ואנשיה.

יצאתי לטיול בהדרכתך מתוך סקרנות לדרך המסירה החדשנית ומתוך אהבה לנושא. לא הייתי משוכנע שאלמד דברים חדשים באופן אישי.

אני רוצה להודות לך ולציין שלא זו בלבד שהתרשמתי מאוד מדרך המסירה החדשנית החווייתית, אלא גם הומחשו לי עובדות ואורח חיים של אנשי העלייה השנייה שלא הייתי מודע אליהם. במיוחד התוודעתי לנושא המרכזי והוא מצבן ועולמן של נשות העלייה השנייה.

אז שוב תודה על החוויה ואשמח להמליץ לכל מי שרוצה להשתתף בטיול זה.

בברכה,

מנשה.