ורדית ואברהם יוזוק -“נעמי של ירדן ושל כנרת”

לטלי היקרה,

אני מוכרחה להודות לך שוב מקרב לב בשמי ובשם חברי וחברותי על ההדרכה האיכותית שהדרכת אותנו. הטיול הזה חדר עמוק ללבנו בזכות הכישרונות הרבים שהפגנת בשירתך הנפלאה משיריה של נעמי שמר שהייתה מלווה במנגינה וגם שילבת תוך כדי סיפוריך חיקויים כל כך ערבים לאוזן ומצחיקים. כל זה הוסיף עניין ורצון להקשיב לך בהערצה. יישר כוח על פועלך!!

 יוזוק ורדית ואברהם,

 כפר הראה